August 26, 2011

Arbeidsmigranten uit Oost-Europa

De Tweede Kamer heeft het Centraal Planbureau (CPB) gevraagd een actuele raming op te stellen van de arbeidsmigratiestroom naar Nederland uit de Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen), met name Polen, Bulgarije en Roemenië, en de effecten daarvan op de Nederlandse economie en arbeidsmarkt.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

Authors

Bas ter Weel