November 7, 2006

Assessing subsidiarity

Innovatiebeleid vraagt om Europese samenwerking

Press release
Innovatiebeleid op nationaal niveau kan positieve effecten hebben voor andere lidstaten, bijvoorbeeld als die kunnen profiteren van de ontwikkeling van schone technologieën. Er zijn ook negatieve externe effecten van nationaal innovatiebeleid mogelijk, bijvoorbeeld als dat een gebrekkige bescherming biedt tegen imitatie van innovaties.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

It incorporates recent insights from political economy analyses of fiscal federalism to arrive at a list of issues that need to be taken into account when considering whether concrete policies should be centralised in the European Union or not.

 

Downloads

Assessing subsidiarity
English, Pdf, 203.4 KB

Authors

George Gelauff
J.L.M. Pelkmans
Sjef Ederveen

Read more about