November 7, 2006

Assessing subsidiarity

Innovatiebeleid vraagt om Europese samenwerking

Press release
Innovatiebeleid op nationaal niveau kan positieve effecten hebben voor andere lidstaten, bijvoorbeeld als die kunnen profiteren van de ontwikkeling van schone technologieën. Er zijn ook negatieve externe effecten van nationaal innovatiebeleid mogelijk, bijvoorbeeld als dat een gebrekkige bescherming biedt tegen imitatie van innovaties.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks Read more
Albert van der Horst Read more

It incorporates recent insights from political economy analyses of fiscal federalism to arrive at a list of issues that need to be taken into account when considering whether concrete policies should be centralised in the European Union or not.

 

Downloads

Assessing subsidiarity
English, Pdf, 203.4 KB

Contacts

George Gelauff Read more
Sjef Ederveen Read more
J.L.M. Pelkmans

Read more about