October 4, 2006

Assessment of projects submitted in connection with a FES windfall for 2006

Wisselend beeld investeringsvoorstellen aardgasbaten

Press release
Meevallende aardgasbaten in 2006 zorgen ervoor dat er opnieuw extra middelen beschikbaar komen voor investeringsprojecten. Op verzoek van het kabinet heeft het CPB in totaal 43 voorstellen beoordeeld op het gebied van onderwijs, innovatie en ruimtelijke economie. Deze beoordelingsronde levert een wisselend beeld op.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

This publication presents the assessment of 43 projects in the areas of spatial economics, research, and innovation and education. Point of departure for the assessment is the question whether the project is expected to contribute to social welfare. The goal of the assessment is to provide information in order to support the appraisal by the Dutch Cabinet. Given the short time span of the project, the analysis has the character of a quick scan.

Key words: FES, assessment, legitimacy, efficacy, efficiency, innovation, research, education, spatial economics

This publication is in Dutch.

Authors