December 23, 2005

Bedrijfslocatiemonitor; de vraag naar ruimte voor economische activiteit tot 2040

Groeitempo vraag naar meer ruimte voor bedrijvigheid neemt langzaam af

Press release
De vraag naar bedrijventerrein in Nederland zal de komende vijftien jaar nog flink toenemen, maar wel in een lager tempo dan in de jaren negentig. Na 2020 neemt de groei verder af. In sommige scenario's treedt dan zelfs een daling van de vraag op.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Carel Eijgenraam
Dick Morks

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Peter Arts
Carel Eijgenraam
Mark Stoffers

Read more about