February 23, 2006

Besparingen belicht: samenhang en verschillen tussen definities

De besparingen van Nederlandse huishoudens zijn belangrijk bij het analyseren van de Nederlandse economie. Op het eerste gezicht lijkt het vrij eenvoudig de besparingen te bepalen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors