March 27, 2001

Central Economic Plan (CEP) 2001

Groei ICT-sector vertraagt, maar blijft hoog

Press release
Onder invloed van de minder gunstige internationale conjunctuur vertraagt de volumegroei van de productie van bedrijven naar verwachting van 4,4% in 2000 tot 3,25% dit jaar. Het Centraal Planbureau (CPB) raamt dat de groei in 2002 verder afzwakt tot 2,75%.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

In deze publicatie worden de economische vooruitzichten voor het lopende en het komende jaar gepresenteerd.

Read more about