April 2, 2002

Central Economic Plan (CEP) 2002

Centraal Economisch Plan 2002

Press release
Nu de wereldeconomie weer opkrabbelt uit het conjuncturele dal, trekt ook de economische groei in Nederland weer aan tot 1,5% in 2002 en 2,5% volgend jaar. Het Nederlandse groeitempo blijft dit jaar en volgend jaar echter net als afgelopen jaar achter bij de rest van de Europese Unie.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Het Centraal Economisch Plan (CEP) wordt jaarlijks in maart/april gepubliceerd.

Downloads

Read more about