February 12, 2002

De BLM; opzet en recente aanpassingen

Een analyse van de ramingsmethodiek en een betere onderbouwing van terreinquotiënten, locatietypevoorkeur en onttrekkingen in de BedrijfsLocatieMonitor.

Press release

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Spokesmen

Foto Jos Ebregt
Jos Ebregt +31 6 11199532 Read more
Dick Morks Read more

 We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about