November 15, 1985

De Nederlandse economie op langere termijn. Drie scenario's voor de periode 1985-2010

Dertig jaar geleden verkende het Centraal Planbureau voor de eerste maal uitvoerig de economische toekomstmogelijkheden van Nederland op lange termijn. Deze studie is de tweede waarin meer uitvoerig op de lange termijn ontwikkeling van de Nederlandse economie wordt ingegaan.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.