January 15, 2002

De pijlers onder de kenniseconomie; opties voor institutionele vernieuwing

Kenniseconomie vraagt om institutionele vernieuwing

Press release
Uit internationale vergelijkingen blijkt dat de Nederlandse kenniseconomie redelijk goed presteert. Om te zorgen dat dit zo blijft, en waar mogelijk verbetert, is institutionele vernieuwing nodig.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about