January 7, 2013

De prijs van gelijke zorg

Solidariteit in de zorg onder druk

Press release
De solidariteit in de zorg staat onder druk door stijgende zorguitgaven. Het zorggebruik neemt toe onder alle bevolkingsgroepen, maar vooral bij mensen met een lagere opleiding. Hoger opgeleiden maken minder vaak gebruik van de zorg, terwijl zij steeds meer moeten bijdragen aan de zorgkosten van anderen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Albert van der Horst
Harry ter Rele

Read more about