September 14, 2006

Economische effecten van aanpassing fiscale behandeling eigen woning.

Hervorming fiscale behandeling eigen woning

Press release
De hervorming van de fiscale behandeling van de eigen woning leidt tot welvaartswinst, grotere werkgelegenheid en lagere huizenprijzen. Maar gaat overmijdelijk gepaard met inkomenseffecten, ook bij volledige terugsluis van de belastingopbrengst. Een gefaseerde invoering kan de inkomenseffecten beperken.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Casper van Ewijk
Ruud de Mooij
Dick Morks

This study analyses consequences of this subsidy for the government budget, the housing market and the income distribution. Explicit attention is given to the welfare consequences. Finally, several options for reform will be discussed and analysed especially with respect to income effects.

This publication is in Dutch.

Authors

Casper van Ewijk
Martin Koning
Marcel Lever
Ruud de Mooij