May 10, 2011

Een bindend interventieraamwerk voor bancair toezicht

Verplicht ingrijpen bij bankentoezicht wenselijk

Press release
Als gevolg van de kredietcrisis zijn in veel landen, waaronder Nederland, de bevoegdheden van de bancaire toezichthouders uitgebreid. Maar zij moeten wel de juiste prikkels krijgen om ook daadwerkelijk op tijd in te grijpen als dat nodig is. De introductie van een bindend interventieraamwerk kan hierbij helpen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Edwin van de Haar
Michiel Bijlsma
Wouter Elsenburg

We are sorry, unfortunately there is no English translation of  this page.

Contacts

Edwin van de Haar

Authors

Michiel Bijlsma
Wouter Elsenburg
Gijsbert Zwart