January 9, 2009

Effecten van de kredietcrisis op klimaat- en energiebeleid

Planbureaus PBL en CPB onderzoeken effecten kredietcrisis op klimaat- en energiebeleid

Press release
Nieuw stimuleringsbeleid voor investeringen in energie en klimaat is weinig effectief om de huidige recessie als gevolg van de kredietcrisis het hoofd te bieden. De meeste maatregelen zullen namelijk pas over enkele jaren effect hebben.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Paul Koutstaal
Dick Morks

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Paul Koutstaal