January 22, 2007

Enkele conceptuele achtergronden bij de keuze van risicovrije rente voor overheidsinvesteringen

De kracht van de KBA-praktijk is dat uitgegaan wordt van marktprijzen voor de maatschappelijke waardering van baten en kosten.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about