October 16, 2013

Ex-ante budgettaire effecten Begrotingsafspraken 2014

Het CPB heeft op verzoek de ex-ante budgettaire effecten van de maatregelen van Begrotingsafspraken 2014 bezien. Het basispad voor de doorrekening is de Macro Economische Verkenning 2014 voor de jaren 2013 en 2014 en de middellangetermijnverkenning van november 2012, geactualiseerd voor het 6-miljard-pakket.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

Authors

Wim Suyker
Johannes Hers
Krista Hoekstra