April 25, 2005

Financial incentives in disability insurance in the Netherlands

CPB: hogere WAO-uitkeringen leiden tot grotere instroom in de WAO

Press release
Een verhoging van de WAO-uitkeringen vermindert het inkomensverlies dat ontstaat door arbeidsongeschiktheid. Dit verkleint ook de financiële prikkel voor werknemers om een beroep op de WAO te voorkómen en leidt daarom tot een toename van het aantal WAO'ers.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

In this paper, we assess the impact of financial incentives on the inflow in the public Disability Insurance (DI) scheme in the Netherlands. 

For this matter, the variation in replacement rates over different sectors is exploited to estimate the probability of DI enrolment over a sample of employees from the Dutch Income Panel (1996-2000). On the basis of these administrative data, we find a point estimate of the elasticity of DI enrolment with respect to the DI wealth rate of 2.5.

Authors

Annemiek van Vuren
Daniel van Vuuren