November 8, 2012

Het nulalternatief voor KBA's van grote gebiedsgerichte projecten: Een verkenning op basis van de casus Schaalsprong Almere

Waar wonen en werken mensen? Waar vestigen bedrijven zich? Waar zijn voorzieningen nodig? En waar staan de files? De antwoorden op deze vragen zijn deels afhankelijk van gebiedsontwikkelingsprojecten.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Gerbert Romijn

Read more about