November 8, 2012

Het nulalternatief voor KBA's van grote gebiedsgerichte projecten: Een verkenning op basis van de casus Schaalsprong Almere

Main image

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Foto Gerbert Romijn
Gerbert Romijn +31 88 984 60 00 Read more

Read more about