November 30, 2009

Houdbaarheidsmaatregelen curatieve zorg (vervolg)

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Centraal Planbureau gevraagd het budgettaire effect van een pakket structuurversterkende maatregelen voor de curatieve zorg te beoordelen. Ze vormen de nadere uitwerking van het houdbaarheidspakket zorg dat werd aangekondigd in het aanvullende beleidsakkoord van 25 maart 2009.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about