November 28, 2003

Investeren in kennis; een maatschappelijk-economische beoordeling van de Bsik-projecten

Investeren in kennis kan de Nederlandse welvaart verhogen

Press release
Overheidssubsidies voor investeringen in kennis kunnen de maatschappelijke welvaart verhogen. De planbureaus hebben 67 kennisprojecten beoordeeld. Bij 39 kennisprojecten is zicht op een positieve maatschappelijk-economische bijdrage voor de Nederlandse samenleving. Niet iedere overheidsbijdrage in een kennisinvestering is echter zinvol.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

We  are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.