May 16, 2003

JADE: a model for the Joint Analysis of Dynamics and Equilibrium

CPB publiceert het middellange-termijnmodel JADE

Press release
Bij het maken van Economische Verkenningen en de analyse van verkiezingsprogramma's en regeerakkoorden maakt het Centraal Planbureau (CPB) gebruik van het econometrische model JADE.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Albert van der Horst
Dick Morks

Dynamics and equilibrium are linked together through error correction mechanisms estimated with cointegration techniques. With some simulation exercises we indicate how these features operate within the whole model.