October 27, 2011

Kinderopvang in Kaart

Effectieve concurrentie in de kinderopvang nog beperkt

Press release
De groei in kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanginstellingen is groot geweest in de afgelopen jaren, maar het aanbod heeft de vraag niet overal kunnen bijhouden. Een gevolg is dat er nog weinig concurrentie op prijs of kwaliteit is ontstaan. Wel blijkt dat schaalvergroting in de branche niet slecht is voor de kwaliteit van de kinderopvang.
Main image

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts