March 20, 2006

Kwantitatieve verkenning welvaartseffecten splitsing energiebedrijven

CPB maakt kwantitatieve verkenning van kosten en baten van splitsing energiebedrijven

Press release
Eigendomssplitsing van energiebedrijven in een netwerkbedrijf en een productie- en verkoopbedrijf levert een netto welvaartswinst op die kan oplopen tot een miljard euro - exclusief de kosten die eventueel kunnen voortkomen uit Cross-Border Lease (CBL) contracten.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.