March 20, 2006

Kwantitatieve verkenning welvaartseffecten splitsing energiebedrijven

CPB maakt kwantitatieve verkenning van kosten en baten van splitsing energiebedrijven

Press release
Eigendomssplitsing van energiebedrijven in een netwerkbedrijf en een productie- en verkoopbedrijf levert een netto welvaartswinst op die kan oplopen tot een miljard euro - exclusief de kosten die eventueel kunnen voortkomen uit Cross-Border Lease (CBL) contracten.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.