February 28, 2005

Naar een toekomstbestendig stelsel voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid

Toekomstbestendige verzorgingsstaat

Press release
Bestaande knelpunten en trends als vergrijzing en internationalisering nopen tot herijking van de verzorgingsstaat. Belangrijke doelstellingen van deze verzorgingsstaat, zoals vermindering van inkomensongelijkheid en vergroting van inkomenszekerheid, staan op gespannen voet met een hogere arbeidsdeelname en een grotere scholingsinspanning.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about