March 29, 2007

Omgaan met onzekerheid in beleid

Informatie over onzekerheid is belangrijk voor beleid

Press release
Onzekerheid speelt een rol op vele beleidsterreinen, zoals bij dierziektecrises, het klimaatbeleid of het begrotingsbeleid. Kennis over risico's wordt ook steeds belangrijker, zowel door de groeiende complexiteit van de beleidsomgeving als door hoge economische, maatschappelijke en politieke kosten van beleidsfouten.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Paul Besseling

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Paul Besseling
J. Mathijssen
Henk Don
A. Petersen
A. Rahman

Read more about