March 6, 2013

Plannen voor de Stad

Meer grip op verstedelijking met nieuwe analyse-instrumenten

Press release
Vitale steden zijn belangrijk voor de economie en de welvaart. Verstedelijkingsprojecten zijn belangrijk om die vitaliteit te bevorderen. Maar welke projecten zijn kansrijk en aan welke kun je beter niet beginnen? In 'Plannen voor de Stad' gaan het CPB en PBL in op de bijdrage die verstedelijkingsprojecten leveren aan het functioneren van de stad.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Edwin van de Haar Read more
Dick Morks Read more

We are sorry, there is no English translation of this page.

Contacts

Photo of Gerbert Romijn
Gerbert Romijn +31 88 984 60 00 Read more
Gusta Renes (PBL)