April 23, 2012

Plausibiliteitstoets premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW en WGA

De werkgeversprikkels voor preventie en re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte werknemers zijn thans minder sterk voor werknemers met een flexibel contract dan voor werknemers met een vast contract.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Daniel van Vuuren
Machiel van Dijk

Read more about