November 2, 2009

Privaat en sociaal rendement onderwijs

In de Kenniskamer van 5 oktober is gesproken over het privaat en sociaal rendement van onderwijs. In de discussie kwam enige onduidelijkheid naar voren over deze begrippen en de relatie met de publieke uitgaven aan onderwijs. Deze notitie beoogt het een en ander te verduidelijken.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about