October 1, 2001

Prospects and limits of public investments; an analysis for Exploring the Economic Structure

CPB analyseert mogelijkheden en beperkingen van overheidsinvesteringen

Press release
De mogelijkheden om gewenste veranderingen in de ruimtelijke en economische structuur tot stand te brengen via grootschalige investeringen zijn beperkt. Overheidsinvesteringen zijn ook lang niet altijd het aangewezen middel om de kabinetsdoelen op het gebied van de economische structuur te bereiken.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

 The study deals with the following eight policy fields: knowledge infrastructure, physical accessibility (a.o. infrastructure), electronical accessibility, physical planning, nature, landscape and water, the environment, the vitality of big cities and customer related government services. The study intends to contribute to the social debate on these matters.

This publication is in Dutch.

Authors