April 5, 2006

Raming van het bijstandvolume in CEP 2006

CEP 2006: Minder ontslagbescherming bij vaste contracten vergroot kansen van buitenstaanders

Press release
Internationaal gezien is de ontslagbescherming voor vaste banen in Nederland hoog, met nogal zware administratieve procedures en soms hoge ontslagvergoedingen. Voor tijdelijke banen is de bescherming juist tamelijk soepel.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks Read more
Johan Verbruggen Read more

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Hans Stegeman Read more
Frans Suijker Read more

Read more about