June 16, 2006

SAFFIER: a 'multi purpose'-model of the Dutch economy for short and medium term analysis

Voor analyses en ramingen op korte en middellange termijn maakt het CPB sinds eind 2004 gebruik van het macro-econometrische model SAFFIER. Bijzonder aan SAFFIER is dat sprake is van één model in twee hoedanigheden, te weten een kwartaalversie en een jaarversie.

De kwartaalversie van het model wordt gebruikt bij de korte-termijnramingen, zoals het Centraal Economisch Plan en de Macro Economische Verkenning. De jaarversie wordt ingezet bij middellange-termijnanalyses, zoals doorrekeningen van beleidsvoorstellen, verkiezingsprogramma's en regeerakkoorden.

SAFFIER is ontstaan uit de integratie van het kwartaalmodel SAFE en het jaarmodel JADE. Tegelijk met de integratie van SAFE en JADE is ook een aantal inhoudelijke vernieuwingen aangebracht. Het gaat daarbij met name om (nieuwe elementen in) de modelvergelijkingen voor de loonvoet, de particuliere consumptie, de (weder)uitvoer, de voorraadvorming en de huizenprijs. Daarnaast bevat SAFFIER geactualiseerde vergelijkingen voor de inkomsten en uitgaven van de collectieve sector. In dit CPB Document wordt SAFFIER op hoofdlijnen beschreven, waarbij het accent ligt op de belangrijkste inhoudelijke aanpassingen. De werking van het model wordt geïllustreerd en geanalyseerd aan de hand van twaalf zogenoemde spoorboekjes. Daarbij worden de effecten voor de Nederlandse economie op korte en op middellange termijn in beeld gebracht van bijvoorbeeld een hogere koers van de euro, een hogere olieprijs, lagere loon- en inkomstenbelasting, meer arbeidsaanbod en een hogere huizenprijs.

This publication is in Dutch.

Authors

Johan Verbruggen