April 19, 2011

Second opinion MKEA van ruimtelijke opties voor offshore Windenergie

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het CPB verzocht een second opinion te maken van een kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) bij “de zoekopdracht om ruimte te vinden voor 3000 MW aan windenergie op de Noordzee voor de Hollandse kust en tenminste 1000 MW in het zoekgebied ten noorden van de Waddeneilanden”.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Read more about