April 14, 2006

Second opinion op de Beoordeling programma Transitiealternatief Zuiderzeelijn

Kosten Zuiderzeelijn zijn hoog, baten laag

Press release
Een analyse van de Zuiderzeelijn laat zien dat voor alle onderzochte varianten de kosten hoog zijn en de baten laag. Als alternatief om de economische structuur van het Noorden te versterken zijn ook een reeks geheel andere projecten naar voren gebracht.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about