April 14, 2006

Second opinion op de KBA OV-alternatieven Zuiderzeelijn

Kosten Zuiderzeelijn zijn hoog, baten laag

Press release
Een analyse van de Zuiderzeelijn laat zien dat voor alle onderzochte varianten de kosten hoog zijn en de baten laag. Als alternatief om de economische structuur van het Noorden te versterken zijn ook een reeks geheel andere projecten naar voren gebracht.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about