November 4, 2011

SP alternatief voor de premiestelling ZVW

De SP stelt voor om de financiering van de curatieve zorg (zvw) aan te passen. Conform een eerdere exercitie richt deze doorrekening zich louter op de directe budgettaire effecten en de koopkracht. Het betreft dus een partiële doorrekening.
No title

We are sorry, there is no English translation of this page.

Contacts

Paul Besseling Read more
Daniel van Vuuren Read more