September 23, 2013

Tegenbegroting 2014 van GroenLinks

Het CPB heeft op verzoek van GroenLinks de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2014 bezien.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Edwin van de Haar

Authors

Daniel van Vuuren