November 29, 2011

Trends in gezondheid en zorg

Zorguitgaven blijven stijgen

Press release
De uitgaven voor de gezondheidszorg nemen ook de komende decennia sterk toe. In 2040 zijn zij naar verwachting tussen 6% en 18% van het bruto binnenlands product (bbp) hoger dan nu. Dit heeft positieve effecten op de kwaliteit van de zorg en op de algemene gezondheid van Nederlanders.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Edwin van de Haar
Dick Morks

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Albert van der Horst
Jasper de Jong

Read more about