March 9, 2004

Uitvoering van regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

Voordeel van private uitvoering van WGA ongewis

Press release
Bij de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) staat het kabinet voor de keuze tussen publieke uitvoering door het UWV en private uitvoering door verzekeraars. Het is ongewis of het voordeel van private uitvoering in de toekomst de nadelen zal overtreffen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about