May 1, 2002

Update of Economic Outlook 2003-2006

Begrotingsoverschot 2006 bij ongewijzigd beleid 0,4% BBP

Press release
De budgettaire ruimte in de komende kabinetsperiode is kleiner dan geraamd in de ‘Economische Verkenning 2003-2006’ uit november 2001. Het begrotingssaldo (EMU-saldo) komt bij ongewijzigd beleid in 2006 uit op een overschot van 0,4% van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

These scenario's were used in the assessment of the election platforms in the 2002 election. The present document presents an update of these economic scenario's, taking into account the most recent short term projections, published in the Central Economic Plan 2002.

This publication is in Dutch.