November 10, 2004

Validatie ABF-berekeningen nieuw huurbeleid

CPB valideert effecten nieuw huurbeleid

Press release
De modernisering van het huurbeleid zal leiden tot een verkleining van de gereguleerde huursector. Het dichter bij elkaar brengen van huren en kwaliteiten van woningen zal de woningmarkt beter doen functioneren. Daar staat tegenover dat de woonlasten zullen toenemen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about