February 12, 2003

Vergrijzing en schuldreductie - een indicatieve update

Begrotingsevenwicht in 2007 vereist voor houdbare overheidsfinanciën

Press release
Houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn vereist een structureel begrotingsoverschot van ruim 1 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in 2007. Gecorrigeerd voor conjuncturele en incidentele factoren komt deze houdbare waarde overeen met een begroting die feitelijk in 2007 in evenwicht is.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks
Harry ter Rele

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.