February 25, 2013

Veronderstellingen deelname-effecten van een sociaal leenstelsel in het hoger onderwijs

Op verzoek van minister Bussemaker van het ministerie van OCW geeft deze CPB Notitie een nadere duiding van de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de berekende deelname-effecten uit de CPB Notitie “Deelname-effecten van de invoering van het sociaal leenstelsel in de bachelor- en masterfase”.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
English, Pdf, 1.1 MB

Authors

Bas ter Weel

Read more about