May 10, 2001

Veroudering van bedrijventerreinen; een structuur voor herstructurering.

CPB: Herstructurering van bedrijventerreinen voornamelijk een regionale zaak

Press release
De kosten en baten van herstructurering van bedrijventerreinen slaan vooral neer op lokaal niveau. Overheidsbemoeienis van gemeenten en regionale overheden ligt daarom meer voor de hand dan een prominente rol vanuit het Rijk. Betrokkenheid van het Rijk is wel gewenst, onder meer vanuit het oogpunt van coördinatie en kennisontwikkeling.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Read more about