September 24, 2004

Vooruitzichten voor spoorvervoer over de Betuweroute

CPB ziet mogelijkheden voor bedrijfseconomisch rendabele exploitatie Betuweroute

Press release
Een bedrijfseconomisch rendabele exploitatie van de Betuweroute lijkt mogelijk. In alle door het Centraal Planbureau onderzochte scenario's kunnen de variabele onderhouds- en beheerskosten worden gedekt. In de meeste gevallen kunnen àlle exploitatiekosten in de komende decennia worden gedekt.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about