October 10, 2013

Welvaart en Leefomgeving – Horizonscan

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft in samenwerking met het CPB (Centraal Planbureau), een aantal belangrijke mondiale en nationale trends voor welvaart en leefomgeving op een rij gezet en daarnaast vier onwaarschijnlijke trends verkend.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts