September 29, 2006

Welvaart en leefomgeving; een scenariostudie voor Nederland in 2040

Planbureaus: Afname bevolkingsgroei biedt ruimte voor andere eisen aan leefomgeving

Press release
De nu nog toenemende druk op de fysieke leefomgeving vlakt na 2020 naar verwachting af. Dit komt met name doordat de bevolking dan minder snel zal groeien. Hierdoor neemt de extra ruimtevraag voor wonen, werken en mobiliteit af.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Ruud Okker
L.H.J.M. Janssen
J. Schuur