January 3, 2002

Welvaartseffecten van Maasvlakte 2; aanvullende kosten-batenanalyse

Economische groei bepalend voor de timing van aanleg Maasvlakte 2

Press release
De economisch groei in de komende jaren zal bepalend zijn voor het moment waarop het beste met de aanleg van Maasvlakte 2 kan worden begonnen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about