January 3, 2002

Welvaartseffecten van Maasvlakte 2; aanvullende kosten-batenanalyse

Economische groei bepalend voor de timing van aanleg Maasvlakte 2

Press release
De economisch groei in de komende jaren zal bepalend zijn voor het moment waarop het beste met de aanleg van Maasvlakte 2 kan worden begonnen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Carel Eijgenraam
Dick Morks

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about