May 28, 2001

Welvaartseffecten van Maasvlakte 2; kosten-batenanalyse van uitbreiding van de Rotterdamse haven door landaanwinning.

Economische groei en geluidsnormen bepalend voor de timing van aanleg Maasvlakte 2

Press release
Zonder landaanwinning kan op den duur een ruimtetekort ontstaan in de haven van Rotterdam voor groeisectoren als containeroverslag en chemie.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Carel Eijgenraam
Dick Morks

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about