André Nibbelink

onderzoeksmedewerker, Sector 3 Arbeid, Onderwijs en Pensioenen
+31 6 21880822 A.G.H.Nibbelink@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

January 30, 2017

Effecten van bodem in rekenrente voor pensioenfondsen

Naar aanleiding van Kamervragen heeft het ministerie van SZW aan het CPB gevraagd om de effecten van invoering van een bodem in de rekenrente te bepalen. Deze CPB Notitie beschrijft de gevraagde...

May 8, 2015

Herverdeling in een levensloopperspectief, technisch achtergronddocument

De welvaartseffecten van beleidsmaatregelen worden voor een belangrijk deel bepaald door de levenscyclus. Die effecten zijn op lange termijn anders dan op korte termijn, vooral bij maatregelen die zijn gericht op...

Image for Herverdeling in een levensloopperspectief, technisch achtergronddocument
July 3, 2014

Minder zorg om vergrijzing

Het houdbaarheidssaldo van de Nederlandse overheidsfinanciën is omgebogen van een fors tekort naar een klein overschot van 0,4% van het bruto binnenland product (bbp), oftewel 3 miljard euro....

December 2, 2013

An Assessment of Alternatives for the Dutch First Pension Pillar, The Design of Pension Schemes

The ageing of the Dutch population, resulting in an increase in the number of retirees relative to the working population, has induced a debate about the sustainability of the Dutch first pillar pension scheme (AOW).

Image for An Assessment of Alternatives for the Dutch First Pension Pillar, The Design of Pension Schemes
March 21, 2013

Gamma berekeningen over preventie

This document is in Dutch, there is no English translation.