Claudia Presenti

personeelsfunctionaris, Afdeling Communicatie en Organisatie
+31 6 29052400 C.Presenti@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag